جدیدترین اخبار - تدوینگرها - داعش ۱۵ عضو خود را در افغانستان سر برید


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مقامات محلی ولایت «ننگرهار» افغانستان اعلام کردند که سرگردکان داعش ۱۵ عضو خود را در این ولایت سربریدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مقامات محلی ولایت «ننگرهار» افغانستان اعلام کردند که سرگردکان داعش ۱۵ عضو خود را در این ولایت سربریدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - داعش ۱۵ عضو خود را در افغانستان سر برید

مقامات محلی ولایت «ننگرهار» افغانستان اعلام کردند که سرگردکان داعش ۱۵ عضو خود را در این ولایت سربریدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - داعش ۱۵ عضو خود را در افغانستان سر برید

مقامات محلی ولایت «ننگرهار» افغانستان اعلام کردند که سرگردکان داعش ۱۵ عضو خود را در این ولایت سربریدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - داعش ۱۵ عضو خود را در افغانستان سر برید

مقامات محلی ولایت «ننگرهار» افغانستان اعلام کردند که سرگردکان داعش ۱۵ عضو خود را در این ولایت سربریدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/11638/داعش-۱۵-عضو-خود-را-در-افغانستان-سر-برید/