جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بیانیه کنفرانس مجالس کشور‌های اسلامی


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
بیانیه کنفرانس مجالس کشور‌های اسلامی

در بیانیه سیزدهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های کشور‌های اسلامی آمده است: از اتحادیه بین‌المجالس خواستاریم که عضویت کنست اسرائیل در این اتحادیه را به عنوان تنبیهی برای تجاوزگری این موجودیت صهیونیستی به حقوق بین‌الملل ملغی سازد.

منتشر شده توسط فردا نیوز - سیاسی - تاریخ انتشار : 21:42:23 1396/10/27
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  در بیانیه سیزدهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های کشور‌های اسلامی آمده است: از اتحادیه بین‌المجالس خواستاریم که عضویت کنست اسرائیل در این اتحادیه را به عنوان تنبیهی برای تجاوزگری این موجودیت صهیونیستی به حقوق بین‌الملل ملغی سازد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  در بیانیه سیزدهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های کشور‌های اسلامی آمده است: از اتحادیه بین‌المجالس خواستاریم که عضویت کنست اسرائیل در این اتحادیه را به عنوان تنبیهی برای تجاوزگری این موجودیت صهیونیستی به حقوق بین‌الملل ملغی سازد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بیانیه کنفرانس مجالس کشور‌های اسلامی

  در بیانیه سیزدهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های کشور‌های اسلامی آمده است: از اتحادیه بین‌المجالس خواستاریم که عضویت کنست اسرائیل در این اتحادیه را به عنوان تنبیهی برای تجاوزگری این موجودیت صهیونیستی به حقوق بین‌الملل ملغی سازد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بیانیه کنفرانس مجالس کشور‌های اسلامی

  در بیانیه سیزدهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های کشور‌های اسلامی آمده است: از اتحادیه بین‌المجالس خواستاریم که عضویت کنست اسرائیل در این اتحادیه را به عنوان تنبیهی برای تجاوزگری این موجودیت صهیونیستی به حقوق بین‌الملل ملغی سازد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بیانیه کنفرانس مجالس کشور‌های اسلامی

  در بیانیه سیزدهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های کشور‌های اسلامی آمده است: از اتحادیه بین‌المجالس خواستاریم که عضویت کنست اسرائیل در این اتحادیه را به عنوان تنبیهی برای تجاوزگری این موجودیت صهیونیستی به حقوق بین‌الملل ملغی سازد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/134418/بیانیه-کنفرانس-مجالس-کشور‌های-اسلامی/