جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شلیک موشک بالستیک یمن به جنوب عربستان


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله صبح امروز یک فروند موشک بالستیک «کوتاه برد» را به سمت پایگاه نظامی عربستان در جنوب این کشور شلیک کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله صبح امروز یک فروند موشک بالستیک «کوتاه برد» را به سمت پایگاه نظامی عربستان در جنوب این کشور شلیک کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شلیک موشک بالستیک یمن به جنوب عربستان

یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله صبح امروز یک فروند موشک بالستیک «کوتاه برد» را به سمت پایگاه نظامی عربستان در جنوب این کشور شلیک کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شلیک موشک بالستیک یمن به جنوب عربستان

یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله صبح امروز یک فروند موشک بالستیک «کوتاه برد» را به سمت پایگاه نظامی عربستان در جنوب این کشور شلیک کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شلیک موشک بالستیک یمن به جنوب عربستان

یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله صبح امروز یک فروند موشک بالستیک «کوتاه برد» را به سمت پایگاه نظامی عربستان در جنوب این کشور شلیک کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/134956/��������-��������-��������������-������-����-��������-��������������/