جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بمب گذاری انتحاری در نیجریه با ۱۲ کشته


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

حمله تروریستی دو بمب گذار انتحاری به بازاری در شهر «مایدوگوری» نیجریه، دست کم ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجا گذاشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

حمله تروریستی دو بمب گذار انتحاری به بازاری در شهر «مایدوگوری» نیجریه، دست کم ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجا گذاشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بمب گذاری انتحاری در نیجریه با ۱۲ کشته

حمله تروریستی دو بمب گذار انتحاری به بازاری در شهر «مایدوگوری» نیجریه، دست کم ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجا گذاشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بمب گذاری انتحاری در نیجریه با ۱۲ کشته

حمله تروریستی دو بمب گذار انتحاری به بازاری در شهر «مایدوگوری» نیجریه، دست کم ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجا گذاشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بمب گذاری انتحاری در نیجریه با ۱۲ کشته

حمله تروریستی دو بمب گذار انتحاری به بازاری در شهر «مایدوگوری» نیجریه، دست کم ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجا گذاشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/134995/������-����������-��������������-����-������������-����-����-��������/