جدیدترین اخبار - تدوینگرها - زمان بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ، از بازدید از زندان اوین خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این بازدید در روز یکشنبه (8 بهمن) انجام می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ، از بازدید از زندان اوین خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این بازدید در روز یکشنبه (8 بهمن) انجام می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - زمان بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ، از بازدید از زندان اوین خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این بازدید در روز یکشنبه (8 بهمن) انجام می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - زمان بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ، از بازدید از زندان اوین خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این بازدید در روز یکشنبه (8 بهمن) انجام می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - زمان بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ، از بازدید از زندان اوین خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این بازدید در روز یکشنبه (8 بهمن) انجام می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/140702/زمان-بازدید-نمایندگان-مجلس-از-زندان-اوین/