جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستمال‌های اعتیادآور به ایران رسید +عکس


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی با تایید ورود مواد روانگردان جدید به شکل دستمال‌های اعتیادآور به کشور تاکید کرد که اولین گزارش درخصوص ورود این ماده به ایران در سال گذشته به دست پلیس رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی با تایید ورود مواد روانگردان جدید به شکل دستمال‌های اعتیادآور به کشور تاکید کرد که اولین گزارش درخصوص ورود این ماده به ایران در سال گذشته به دست پلیس رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستمال‌های اعتیادآور به ایران رسید +عکس

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی با تایید ورود مواد روانگردان جدید به شکل دستمال‌های اعتیادآور به کشور تاکید کرد که اولین گزارش درخصوص ورود این ماده به ایران در سال گذشته به دست پلیس رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستمال‌های اعتیادآور به ایران رسید +عکس

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی با تایید ورود مواد روانگردان جدید به شکل دستمال‌های اعتیادآور به کشور تاکید کرد که اولین گزارش درخصوص ورود این ماده به ایران در سال گذشته به دست پلیس رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستمال‌های اعتیادآور به ایران رسید +عکس

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی با تایید ورود مواد روانگردان جدید به شکل دستمال‌های اعتیادآور به کشور تاکید کرد که اولین گزارش درخصوص ورود این ماده به ایران در سال گذشته به دست پلیس رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/14147/دستمال‌های-اعتیادآور-به-ایران-رسید- عکس/