جدیدترین اخبار - تدوینگرها - هر چه بتوانیم موشک تولید می‌کنیم و برد آن را بالا می‌بریم / به کسی هم اجازه فضولی نمی‌دهیم / باید با قاطعیت با سران فتنه برخورد کرد؛ در فقه ما حکم باغی اعدام است


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد که در راستای قدرت بازدارندگی خود هر چه بخواهیم موشک تولید کرده و برد آن را بالا می‌بریم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد که در راستای قدرت بازدارندگی خود هر چه بخواهیم موشک تولید کرده و برد آن را بالا می‌بریم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - هر چه بتوانیم موشک تولید می‌کنیم و برد آن را بالا می‌بریم / به کسی هم اجازه فضولی نمی‌دهیم / باید با قاطعیت با سران فتنه برخورد کرد؛ در فقه ما حکم باغی اعدام است

خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد که در راستای قدرت بازدارندگی خود هر چه بخواهیم موشک تولید کرده و برد آن را بالا می‌بریم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - هر چه بتوانیم موشک تولید می‌کنیم و برد آن را بالا می‌بریم / به کسی هم اجازه فضولی نمی‌دهیم / باید با قاطعیت با سران فتنه برخورد کرد؛ در فقه ما حکم باغی اعدام است

خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد که در راستای قدرت بازدارندگی خود هر چه بخواهیم موشک تولید کرده و برد آن را بالا می‌بریم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - هر چه بتوانیم موشک تولید می‌کنیم و برد آن را بالا می‌بریم / به کسی هم اجازه فضولی نمی‌دهیم / باید با قاطعیت با سران فتنه برخورد کرد؛ در فقه ما حکم باغی اعدام است

خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد که در راستای قدرت بازدارندگی خود هر چه بخواهیم موشک تولید کرده و برد آن را بالا می‌بریم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/160778/هر-چه-بتوانیم-موشک-تولید-می‌کنیم-و-برد-آن-را-بالا-می‌بریم-به-کسی-هم-اج/