جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پرتاب خودرو به فضا!


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
پرتاب خودرو به فضا!

موشک تازه شرکت خصوصی "اسپیس اکس" به اسم "فالکون هوی" که قوی ترین سیستم انتقال بار به فضا از زمان شاتل هاست از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی مدار شده است.

در این ماموریت آزمایشی و نامطمئن از یک بار خیلی کوچکتر، یعنی اتومبیل تسلا اسپورت قدیمی آقای ماسک، استفاده شد.

منتشر شده توسط پارسینه - عکس - تاریخ انتشار : 01:21:20 1396/11/21
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  موشک تازه شرکت خصوصی "اسپیس اکس" به اسم "فالکون هوی" که قوی ترین سیستم انتقال بار به فضا از زمان شاتل هاست از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی مدار شده است.

  در این ماموریت آزمایشی و نامطمئن از یک بار خیلی کوچکتر، یعنی اتومبیل تسلا اسپورت قدیمی آقای ماسک، استفاده شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  موشک تازه شرکت خصوصی "اسپیس اکس" به اسم "فالکون هوی" که قوی ترین سیستم انتقال بار به فضا از زمان شاتل هاست از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی مدار شده است.

  در این ماموریت آزمایشی و نامطمئن از یک بار خیلی کوچکتر، یعنی اتومبیل تسلا اسپورت قدیمی آقای ماسک، استفاده شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پرتاب خودرو به فضا!

  موشک تازه شرکت خصوصی "اسپیس اکس" به اسم "فالکون هوی" که قوی ترین سیستم انتقال بار به فضا از زمان شاتل هاست از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی مدار شده است.

  در این ماموریت آزمایشی و نامطمئن از یک بار خیلی کوچکتر، یعنی اتومبیل تسلا اسپورت قدیمی آقای ماسک، استفاده شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پرتاب خودرو به فضا!

  موشک تازه شرکت خصوصی "اسپیس اکس" به اسم "فالکون هوی" که قوی ترین سیستم انتقال بار به فضا از زمان شاتل هاست از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی مدار شده است.

  در این ماموریت آزمایشی و نامطمئن از یک بار خیلی کوچکتر، یعنی اتومبیل تسلا اسپورت قدیمی آقای ماسک، استفاده شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پرتاب خودرو به فضا!

  موشک تازه شرکت خصوصی "اسپیس اکس" به اسم "فالکون هوی" که قوی ترین سیستم انتقال بار به فضا از زمان شاتل هاست از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی مدار شده است.

  در این ماموریت آزمایشی و نامطمئن از یک بار خیلی کوچکتر، یعنی اتومبیل تسلا اسپورت قدیمی آقای ماسک، استفاده شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/175125/پرتاب-خودرو-به-فضا/