جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سامسونگ بالاخره اموجی های خود را به‌روزرسانی کرد


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
سامسونگ بالاخره اموجی های خود را به‌روزرسانی کرد

سامسونگ هیچ گاه اموجی های خوبی نداشت.

آن ها صرفا دایره های زردرنگی بودند که گاهی در انتقال مفهوم هم عملکرد درستی به نمایش نمی گذاشتند.

به عنوان مثال، ممکن بود اموجی ای که به خیال تان نماد شوکه شدن است را به طرف مقابل می فرستادید، ولی مفهوم گرسنگی از آن برداشت می شد.

منتشر شده توسط آی تابناک - تاریخ انتشار : 13:06:31 1396/11/24
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  سامسونگ هیچ گاه اموجی های خوبی نداشت.

  آن ها صرفا دایره های زردرنگی بودند که گاهی در انتقال مفهوم هم عملکرد درستی به نمایش نمی گذاشتند.

  به عنوان مثال، ممکن بود اموجی ای که به خیال تان نماد شوکه شدن است را به طرف مقابل می فرستادید، ولی مفهوم گرسنگی از آن برداشت می شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  سامسونگ هیچ گاه اموجی های خوبی نداشت.

  آن ها صرفا دایره های زردرنگی بودند که گاهی در انتقال مفهوم هم عملکرد درستی به نمایش نمی گذاشتند.

  به عنوان مثال، ممکن بود اموجی ای که به خیال تان نماد شوکه شدن است را به طرف مقابل می فرستادید، ولی مفهوم گرسنگی از آن برداشت می شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سامسونگ بالاخره اموجی های خود را به‌روزرسانی کرد

  سامسونگ هیچ گاه اموجی های خوبی نداشت.

  آن ها صرفا دایره های زردرنگی بودند که گاهی در انتقال مفهوم هم عملکرد درستی به نمایش نمی گذاشتند.

  به عنوان مثال، ممکن بود اموجی ای که به خیال تان نماد شوکه شدن است را به طرف مقابل می فرستادید، ولی مفهوم گرسنگی از آن برداشت می شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سامسونگ بالاخره اموجی های خود را به‌روزرسانی کرد

  سامسونگ هیچ گاه اموجی های خوبی نداشت.

  آن ها صرفا دایره های زردرنگی بودند که گاهی در انتقال مفهوم هم عملکرد درستی به نمایش نمی گذاشتند.

  به عنوان مثال، ممکن بود اموجی ای که به خیال تان نماد شوکه شدن است را به طرف مقابل می فرستادید، ولی مفهوم گرسنگی از آن برداشت می شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سامسونگ بالاخره اموجی های خود را به‌روزرسانی کرد

  سامسونگ هیچ گاه اموجی های خوبی نداشت.

  آن ها صرفا دایره های زردرنگی بودند که گاهی در انتقال مفهوم هم عملکرد درستی به نمایش نمی گذاشتند.

  به عنوان مثال، ممکن بود اموجی ای که به خیال تان نماد شوکه شدن است را به طرف مقابل می فرستادید، ولی مفهوم گرسنگی از آن برداشت می شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181267/سامسونگ-بالاخره-اموجی-های-خود-را-به‌روزرسانی-کرد/