جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند

رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش، گفت: سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند.

منتشر شده توسط آموزش و پرورش - تاریخ انتشار : 15:10:44 1396/11/24
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش، گفت: سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش، گفت: سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند

  رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش، گفت: سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند

  رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش، گفت: سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند

  رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش، گفت: سازمان مدارس و مراكز غيردولتي از حذف آزمون ورودي پايه هفتم استقبال مي كند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181575/سازمان-مدارس-و-مراكز-غيردولتي-از-حذف-آزمون-ورودي-پايه-هفتم-استقبال-مي/