جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ​ترور یکی از مسئولان حزب الاصلاح یمن


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

یکی از مسئولان حزب الاصلاح عدن صبح امروز هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

یکی از مسئولان حزب الاصلاح عدن صبح امروز هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ​ترور یکی از مسئولان حزب الاصلاح یمن

یکی از مسئولان حزب الاصلاح عدن صبح امروز هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ​ترور یکی از مسئولان حزب الاصلاح یمن

یکی از مسئولان حزب الاصلاح عدن صبح امروز هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ​ترور یکی از مسئولان حزب الاصلاح یمن

یکی از مسئولان حزب الاصلاح عدن صبح امروز هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181586/​ترور-یکی-از-مسئولان-حزب-الاصلاح-یمن/