جدیدترین اخبار - تدوینگرها - استخدام مهندس مخابرات یا صنایع


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

کارشناس آقا تمام وقت ، با بیمه و حقوق مصوب اداره کار ، مذهبی ، متعهد ، منظم ، دارای کارت پایان خدمت ، یا معافیت ، دارای سابقه کار مفید  و مرتبط ، حداقل مدت همکاری با شرگت 5 سال و با تخصص زیر جهت همکاری در یک شرکت معتبر دانش بنیان 

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

کارشناس آقا تمام وقت ، با بیمه و حقوق مصوب اداره کار ، مذهبی ، متعهد ، منظم ، دارای کارت پایان خدمت ، یا معافیت ، دارای سابقه کار مفید  و مرتبط ، حداقل مدت همکاری با شرگت 5 سال و با تخصص زیر جهت همکاری در یک شرکت معتبر دانش بنیان 

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - استخدام مهندس مخابرات یا صنایع

کارشناس آقا تمام وقت ، با بیمه و حقوق مصوب اداره کار ، مذهبی ، متعهد ، منظم ، دارای کارت پایان خدمت ، یا معافیت ، دارای سابقه کار مفید  و مرتبط ، حداقل مدت همکاری با شرگت 5 سال و با تخصص زیر جهت همکاری در یک شرکت معتبر دانش بنیان 

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - استخدام مهندس مخابرات یا صنایع

کارشناس آقا تمام وقت ، با بیمه و حقوق مصوب اداره کار ، مذهبی ، متعهد ، منظم ، دارای کارت پایان خدمت ، یا معافیت ، دارای سابقه کار مفید  و مرتبط ، حداقل مدت همکاری با شرگت 5 سال و با تخصص زیر جهت همکاری در یک شرکت معتبر دانش بنیان 

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - استخدام مهندس مخابرات یا صنایع

کارشناس آقا تمام وقت ، با بیمه و حقوق مصوب اداره کار ، مذهبی ، متعهد ، منظم ، دارای کارت پایان خدمت ، یا معافیت ، دارای سابقه کار مفید  و مرتبط ، حداقل مدت همکاری با شرگت 5 سال و با تخصص زیر جهت همکاری در یک شرکت معتبر دانش بنیان 

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181599/استخدام-مهندس-مخابرات-یا-صنایع/