جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دولت یک ریال یارانه به بافت فرسوده نداد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: قرار بود دولت نیمی از سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را پرداخت کند که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: قرار بود دولت نیمی از سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را پرداخت کند که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دولت یک ریال یارانه به بافت فرسوده نداد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: قرار بود دولت نیمی از سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را پرداخت کند که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دولت یک ریال یارانه به بافت فرسوده نداد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: قرار بود دولت نیمی از سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را پرداخت کند که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دولت یک ریال یارانه به بافت فرسوده نداد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: قرار بود دولت نیمی از سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را پرداخت کند که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181898/دولت-یک-ریال-یارانه-به-بافت-فرسوده-نداد/