جدیدترین اخبار - تدوینگرها - جزییات ساخت فیلم زندگی شهرام جزایری از زبان خودش


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

شهرام جزایری می‌گوید قرار بود مسعود جعفری جوزانی فیلمی با محوریت زندگی او بسازد، اما به دلیل مشغله‌های جزایری این تصمیم فعلا به تعویق افتاده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

شهرام جزایری می‌گوید قرار بود مسعود جعفری جوزانی فیلمی با محوریت زندگی او بسازد، اما به دلیل مشغله‌های جزایری این تصمیم فعلا به تعویق افتاده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - جزییات ساخت فیلم زندگی شهرام جزایری از زبان خودش

شهرام جزایری می‌گوید قرار بود مسعود جعفری جوزانی فیلمی با محوریت زندگی او بسازد، اما به دلیل مشغله‌های جزایری این تصمیم فعلا به تعویق افتاده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - جزییات ساخت فیلم زندگی شهرام جزایری از زبان خودش

شهرام جزایری می‌گوید قرار بود مسعود جعفری جوزانی فیلمی با محوریت زندگی او بسازد، اما به دلیل مشغله‌های جزایری این تصمیم فعلا به تعویق افتاده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - جزییات ساخت فیلم زندگی شهرام جزایری از زبان خودش

شهرام جزایری می‌گوید قرار بود مسعود جعفری جوزانی فیلمی با محوریت زندگی او بسازد، اما به دلیل مشغله‌های جزایری این تصمیم فعلا به تعویق افتاده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181968/جزییات-ساخت-فیلم-زندگی-شهرام-جزایری-از-زبان-خودش/