جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند

وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

منتشر شده توسط تقریب نیوز - مذهبی - تاریخ انتشار : 18:45:33 1396/11/24
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند

  وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند

  وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند

  وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181980/دستگاه-های-امنیتی-یمن-برای-نجات-علما-اقدام-فوری-انجام-دهند/