جدیدترین اخبار - تدوینگرها - عناصر مسلح ارتش آزاد دو روستای دیگر در اطراف عفرین را تصرف کردند


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
عناصر مسلح ارتش آزاد دو روستای دیگر در اطراف عفرین را تصرف کردند

یک رسانه نزدیک به معارضین مسلح ارتش آزاد سوریه مدعی شد: عناصر مسلح ارتش آزاد سوریه دو روستای دیگر در منطقه "جندیرس" در اطراف عفرین را به تصرف خود درآوردند.

منتشر شده توسط تقریب - سیاسی و اقتصادی - تاریخ انتشار : 19:52:24 1396/11/24
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  یک رسانه نزدیک به معارضین مسلح ارتش آزاد سوریه مدعی شد: عناصر مسلح ارتش آزاد سوریه دو روستای دیگر در منطقه "جندیرس" در اطراف عفرین را به تصرف خود درآوردند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  یک رسانه نزدیک به معارضین مسلح ارتش آزاد سوریه مدعی شد: عناصر مسلح ارتش آزاد سوریه دو روستای دیگر در منطقه "جندیرس" در اطراف عفرین را به تصرف خود درآوردند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - عناصر مسلح ارتش آزاد دو روستای دیگر در اطراف عفرین را تصرف کردند

  یک رسانه نزدیک به معارضین مسلح ارتش آزاد سوریه مدعی شد: عناصر مسلح ارتش آزاد سوریه دو روستای دیگر در منطقه "جندیرس" در اطراف عفرین را به تصرف خود درآوردند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - عناصر مسلح ارتش آزاد دو روستای دیگر در اطراف عفرین را تصرف کردند

  یک رسانه نزدیک به معارضین مسلح ارتش آزاد سوریه مدعی شد: عناصر مسلح ارتش آزاد سوریه دو روستای دیگر در منطقه "جندیرس" در اطراف عفرین را به تصرف خود درآوردند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - عناصر مسلح ارتش آزاد دو روستای دیگر در اطراف عفرین را تصرف کردند

  یک رسانه نزدیک به معارضین مسلح ارتش آزاد سوریه مدعی شد: عناصر مسلح ارتش آزاد سوریه دو روستای دیگر در منطقه "جندیرس" در اطراف عفرین را به تصرف خود درآوردند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/182069/عناصر-مسلح-ارتش-آزاد-دو-روستای-دیگر-در-اطراف-عفرین-را-تصرف-کردند/