جدیدترین اخبار - تدوینگرها - غلظت ریزگردها در دزفول و اندیمشک به 66 برابر حد مجاز رسید


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان میزان غلظت ریزگردها در شهرستان‌های دزفول و اندیمشک در ساعت 18 امروز به 66 برابر حد مجاز رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان میزان غلظت ریزگردها در شهرستان‌های دزفول و اندیمشک در ساعت 18 امروز به 66 برابر حد مجاز رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - غلظت ریزگردها در دزفول و اندیمشک به 66 برابر حد مجاز رسید

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان میزان غلظت ریزگردها در شهرستان‌های دزفول و اندیمشک در ساعت 18 امروز به 66 برابر حد مجاز رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - غلظت ریزگردها در دزفول و اندیمشک به 66 برابر حد مجاز رسید

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان میزان غلظت ریزگردها در شهرستان‌های دزفول و اندیمشک در ساعت 18 امروز به 66 برابر حد مجاز رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - غلظت ریزگردها در دزفول و اندیمشک به 66 برابر حد مجاز رسید

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان میزان غلظت ریزگردها در شهرستان‌های دزفول و اندیمشک در ساعت 18 امروز به 66 برابر حد مجاز رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/182117/غلظت-ریزگردها-در-دزفول-و-اندیمشک-به-66-برابر-حد-مجاز-رسید/