جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین

مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

منتشر شده توسط فرا رو - تاریخ انتشار : 01:53:24 1396/11/26
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین

  مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین

  مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین

  مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/184161/کشف-۱۲-کیلوگرم-تریاک-در-هرسین/