جدیدترین اخبار - تدوینگرها - زیدان: صعودمان هنوز قطعی نیست


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید، علی رغم پیروزی3-1 تیمش مقابل پاری سن ژرمن، تاکید کرد که کار صعود تیمش به مرحله بعد قطعی نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید، علی رغم پیروزی3-1 تیمش مقابل پاری سن ژرمن، تاکید کرد که کار صعود تیمش به مرحله بعد قطعی نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - زیدان: صعودمان هنوز قطعی نیست

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید، علی رغم پیروزی3-1 تیمش مقابل پاری سن ژرمن، تاکید کرد که کار صعود تیمش به مرحله بعد قطعی نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - زیدان: صعودمان هنوز قطعی نیست

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید، علی رغم پیروزی3-1 تیمش مقابل پاری سن ژرمن، تاکید کرد که کار صعود تیمش به مرحله بعد قطعی نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - زیدان: صعودمان هنوز قطعی نیست

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید، علی رغم پیروزی3-1 تیمش مقابل پاری سن ژرمن، تاکید کرد که کار صعود تیمش به مرحله بعد قطعی نشده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/184168/زیدان-صعودمان-هنوز-قطعی-نیست/