جدیدترین اخبار - تدوینگرها - راموس: با جدیت به دنبال پیروزی بودیم


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، تاکید کرد که علی رغم دریافت گل اول مقابل پاری سن ژرمن، به پیروزی تیمش در دیدار امشب ایمان داشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، تاکید کرد که علی رغم دریافت گل اول مقابل پاری سن ژرمن، به پیروزی تیمش در دیدار امشب ایمان داشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - راموس: با جدیت به دنبال پیروزی بودیم

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، تاکید کرد که علی رغم دریافت گل اول مقابل پاری سن ژرمن، به پیروزی تیمش در دیدار امشب ایمان داشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - راموس: با جدیت به دنبال پیروزی بودیم

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، تاکید کرد که علی رغم دریافت گل اول مقابل پاری سن ژرمن، به پیروزی تیمش در دیدار امشب ایمان داشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - راموس: با جدیت به دنبال پیروزی بودیم

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، تاکید کرد که علی رغم دریافت گل اول مقابل پاری سن ژرمن، به پیروزی تیمش در دیدار امشب ایمان داشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/184170/راموس-با-جدیت-به-دنبال-پیروزی-بودیم/