جدیدترین اخبار - تدوینگرها - با این روش می‌توان لکنت زبان را درمان کرد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

محققان دانشگاه آکسفورد برای اولین‌بار دریافتند که با تحریک الکتریکی نقاط مسئول کنترل زبان در مغز می‌توان لکنت زبان را درمان کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

محققان دانشگاه آکسفورد برای اولین‌بار دریافتند که با تحریک الکتریکی نقاط مسئول کنترل زبان در مغز می‌توان لکنت زبان را درمان کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - با این روش می‌توان لکنت زبان را درمان کرد

محققان دانشگاه آکسفورد برای اولین‌بار دریافتند که با تحریک الکتریکی نقاط مسئول کنترل زبان در مغز می‌توان لکنت زبان را درمان کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - با این روش می‌توان لکنت زبان را درمان کرد

محققان دانشگاه آکسفورد برای اولین‌بار دریافتند که با تحریک الکتریکی نقاط مسئول کنترل زبان در مغز می‌توان لکنت زبان را درمان کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - با این روش می‌توان لکنت زبان را درمان کرد

محققان دانشگاه آکسفورد برای اولین‌بار دریافتند که با تحریک الکتریکی نقاط مسئول کنترل زبان در مغز می‌توان لکنت زبان را درمان کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/184171/با-این-روش-می‌توان-لکنت-زبان-را-درمان-کرد/