جدیدترین اخبار - تدوینگرها - هوای مه‌آلود ۳ پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

نامساعد بودن شرایط جوی که با بارش باران و هوای مه‌آلود همراه است، سه پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

نامساعد بودن شرایط جوی که با بارش باران و هوای مه‌آلود همراه است، سه پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - هوای مه‌آلود ۳ پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد

نامساعد بودن شرایط جوی که با بارش باران و هوای مه‌آلود همراه است، سه پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - هوای مه‌آلود ۳ پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد

نامساعد بودن شرایط جوی که با بارش باران و هوای مه‌آلود همراه است، سه پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - هوای مه‌آلود ۳ پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد

نامساعد بودن شرایط جوی که با بارش باران و هوای مه‌آلود همراه است، سه پرواز فرودگاه اردبیل را لغو کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/190343/هوای-مه‌آلود-۳-پرواز-فرودگاه-اردبیل-را-لغو-کرد/