جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خادم: به تاسی از سردار سلیمانی جلوی ورزشکاران حرکت کنید


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
خادم: به تاسی از سردار سلیمانی جلوی ورزشکاران حرکت کنید

رسول خادم در دومین بیانیه‌اش ضمن تاکید به جامعه کشتی برای رها نکردن کار، با ابراز تعجب از برخی اظهانظرهای مقامات سیاسی و نظامی درباره ماجرای کشتی گفت که "یا واقعاً متوجه موضوع نمی‌شوند و یا خود را به ندانستن می زنند.

"

منتشر شده توسط تابناک - اخبار استانها - تاریخ انتشار : 16:33:26 1396/12/12
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رسول خادم در دومین بیانیه‌اش ضمن تاکید به جامعه کشتی برای رها نکردن کار، با ابراز تعجب از برخی اظهانظرهای مقامات سیاسی و نظامی درباره ماجرای کشتی گفت که "یا واقعاً متوجه موضوع نمی‌شوند و یا خود را به ندانستن می زنند.

  "

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رسول خادم در دومین بیانیه‌اش ضمن تاکید به جامعه کشتی برای رها نکردن کار، با ابراز تعجب از برخی اظهانظرهای مقامات سیاسی و نظامی درباره ماجرای کشتی گفت که "یا واقعاً متوجه موضوع نمی‌شوند و یا خود را به ندانستن می زنند.

  "

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خادم: به تاسی از سردار سلیمانی جلوی ورزشکاران حرکت کنید

  رسول خادم در دومین بیانیه‌اش ضمن تاکید به جامعه کشتی برای رها نکردن کار، با ابراز تعجب از برخی اظهانظرهای مقامات سیاسی و نظامی درباره ماجرای کشتی گفت که "یا واقعاً متوجه موضوع نمی‌شوند و یا خود را به ندانستن می زنند.

  "

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خادم: به تاسی از سردار سلیمانی جلوی ورزشکاران حرکت کنید

  رسول خادم در دومین بیانیه‌اش ضمن تاکید به جامعه کشتی برای رها نکردن کار، با ابراز تعجب از برخی اظهانظرهای مقامات سیاسی و نظامی درباره ماجرای کشتی گفت که "یا واقعاً متوجه موضوع نمی‌شوند و یا خود را به ندانستن می زنند.

  "

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خادم: به تاسی از سردار سلیمانی جلوی ورزشکاران حرکت کنید

  رسول خادم در دومین بیانیه‌اش ضمن تاکید به جامعه کشتی برای رها نکردن کار، با ابراز تعجب از برخی اظهانظرهای مقامات سیاسی و نظامی درباره ماجرای کشتی گفت که "یا واقعاً متوجه موضوع نمی‌شوند و یا خود را به ندانستن می زنند.

  "

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/211647/خادم-به-تاسی-از-سردار-سلیمانی-جلوی-ورزشکاران-حرکت-کنید/