جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مدیریت هزینه‌ها؛ برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
مدیریت هزینه‌ها؛ برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت: امسال برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه درمان « مدیریت هزینه‌ها» خواهد بود و به این منظور راهبردهای ۹ گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه‌ها قرار داده ایم.

دکتر سیامک سمیعی افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه‌های تخصصی در وزارت بهداشت، درمان […] نوشته اولین بار در پدیدار شد.

منتشر شده توسط تبنا - پزشکی - تاریخ انتشار : 15:41:11 1397/1/12
برچسب ها : تدوین ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت: امسال برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه درمان « مدیریت هزینه‌ها» خواهد بود و به این منظور راهبردهای ۹ گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه‌ها قرار داده ایم.

  دکتر سیامک سمیعی افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه‌های تخصصی در وزارت بهداشت، درمان […] نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت: امسال برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه درمان « مدیریت هزینه‌ها» خواهد بود و به این منظور راهبردهای ۹ گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه‌ها قرار داده ایم.

  دکتر سیامک سمیعی افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه‌های تخصصی در وزارت بهداشت، درمان […] نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مدیریت هزینه‌ها؛ برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت

  به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت: امسال برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه درمان « مدیریت هزینه‌ها» خواهد بود و به این منظور راهبردهای ۹ گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه‌ها قرار داده ایم.

  دکتر سیامک سمیعی افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه‌های تخصصی در وزارت بهداشت، درمان […] نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مدیریت هزینه‌ها؛ برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت

  به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت: امسال برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه درمان « مدیریت هزینه‌ها» خواهد بود و به این منظور راهبردهای ۹ گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه‌ها قرار داده ایم.

  دکتر سیامک سمیعی افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه‌های تخصصی در وزارت بهداشت، درمان […] نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مدیریت هزینه‌ها؛ برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت

  به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت: امسال برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه درمان « مدیریت هزینه‌ها» خواهد بود و به این منظور راهبردهای ۹ گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه‌ها قرار داده ایم.

  دکتر سیامک سمیعی افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه‌های تخصصی در وزارت بهداشت، درمان […] نوشته اولین بار در پدیدار شد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/253663/مدیریت-هزینه‌ها؛-برنامه-عملیاتی-آزمایشگاه-مرجع-سلامت/