جدیدترین اخبار - تدوینگرها - جزئیات دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

ولی الله سیف در صحن علنی مجلس در توضیح سیاست دولت برای ارز تک نرخی 4200 تومانی اظهار داشت: قرار نیست 4200 تومان ثابت بماند ممکن است در طول سال 5-6 درصد هم تغییر کند که این امری کاملا طبیعی است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

ولی الله سیف در صحن علنی مجلس در توضیح سیاست دولت برای ارز تک نرخی 4200 تومانی اظهار داشت: قرار نیست 4200 تومان ثابت بماند ممکن است در طول سال 5-6 درصد هم تغییر کند که این امری کاملا طبیعی است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - جزئیات دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی

ولی الله سیف در صحن علنی مجلس در توضیح سیاست دولت برای ارز تک نرخی 4200 تومانی اظهار داشت: قرار نیست 4200 تومان ثابت بماند ممکن است در طول سال 5-6 درصد هم تغییر کند که این امری کاملا طبیعی است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - جزئیات دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی

ولی الله سیف در صحن علنی مجلس در توضیح سیاست دولت برای ارز تک نرخی 4200 تومانی اظهار داشت: قرار نیست 4200 تومان ثابت بماند ممکن است در طول سال 5-6 درصد هم تغییر کند که این امری کاملا طبیعی است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - جزئیات دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی

ولی الله سیف در صحن علنی مجلس در توضیح سیاست دولت برای ارز تک نرخی 4200 تومانی اظهار داشت: قرار نیست 4200 تومان ثابت بماند ممکن است در طول سال 5-6 درصد هم تغییر کند که این امری کاملا طبیعی است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/267074/جزئیات-دلار-تک-نرخی-۴۲۰۰-تومانی/