جدیدترین اخبار - تدوینگرها - رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

در دیدار نوروزی جمعی از فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با وزیر آموزش‌وپرورش، توسط سيد محمد بطحایی مطرح شد: رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

در دیدار نوروزی جمعی از فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با وزیر آموزش‌وپرورش، توسط سيد محمد بطحایی مطرح شد: رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود

در دیدار نوروزی جمعی از فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با وزیر آموزش‌وپرورش، توسط سيد محمد بطحایی مطرح شد: رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود

در دیدار نوروزی جمعی از فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با وزیر آموزش‌وپرورش، توسط سيد محمد بطحایی مطرح شد: رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود

در دیدار نوروزی جمعی از فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با وزیر آموزش‌وپرورش، توسط سيد محمد بطحایی مطرح شد: رفع مشکلات آموزش‌وپرورش نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و این تغییرات قطعاً با مقاومت روبرو می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/267334/رفع-مشکلات-آموزش‌وپرورش-نیازمند-تحول-و-اصلاح-ساختار-است-و-این-تغییرات/