جدیدترین اخبار - تدوینگرها - لزوم همفكري و همكاري فشرده دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

در ديدار صاحب‌نظران علوم تربیتی و اساتيد دانشگاه با وزير آموزش‌وپرورش بر همكاري آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها تأکید شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

در ديدار صاحب‌نظران علوم تربیتی و اساتيد دانشگاه با وزير آموزش‌وپرورش بر همكاري آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها تأکید شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - لزوم همفكري و همكاري فشرده دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش

در ديدار صاحب‌نظران علوم تربیتی و اساتيد دانشگاه با وزير آموزش‌وپرورش بر همكاري آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها تأکید شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - لزوم همفكري و همكاري فشرده دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش

در ديدار صاحب‌نظران علوم تربیتی و اساتيد دانشگاه با وزير آموزش‌وپرورش بر همكاري آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها تأکید شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - لزوم همفكري و همكاري فشرده دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش

در ديدار صاحب‌نظران علوم تربیتی و اساتيد دانشگاه با وزير آموزش‌وپرورش بر همكاري آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها تأکید شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/269170/لزوم-همفكري-و-همكاري-فشرده-دانشگاه‌ها-و-آموزش‌وپرورش/