جدیدترین اخبار - تدوینگرها - واكنش آموزش و پرورش درخصوص برخی اخبار منتشر شده از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
واكنش آموزش و پرورش درخصوص برخی اخبار منتشر شده از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون

رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: با توجه به برخی اخبار مطالب منتشر شده از جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون ، اينجانب تا کنون هیچ مصاحبه ای با خبرگزاری ها و رسانه هاي كشور به جز خبر گزاري ايلنا نداشته ام.

منتشر شده توسط آموزش و پرورش - تاریخ انتشار : 13:59:36 1397/1/22
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: با توجه به برخی اخبار مطالب منتشر شده از جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون ، اينجانب تا کنون هیچ مصاحبه ای با خبرگزاری ها و رسانه هاي كشور به جز خبر گزاري ايلنا نداشته ام.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: با توجه به برخی اخبار مطالب منتشر شده از جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون ، اينجانب تا کنون هیچ مصاحبه ای با خبرگزاری ها و رسانه هاي كشور به جز خبر گزاري ايلنا نداشته ام.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - واكنش آموزش و پرورش درخصوص برخی اخبار منتشر شده از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون

  رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: با توجه به برخی اخبار مطالب منتشر شده از جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون ، اينجانب تا کنون هیچ مصاحبه ای با خبرگزاری ها و رسانه هاي كشور به جز خبر گزاري ايلنا نداشته ام.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - واكنش آموزش و پرورش درخصوص برخی اخبار منتشر شده از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون

  رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: با توجه به برخی اخبار مطالب منتشر شده از جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون ، اينجانب تا کنون هیچ مصاحبه ای با خبرگزاری ها و رسانه هاي كشور به جز خبر گزاري ايلنا نداشته ام.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - واكنش آموزش و پرورش درخصوص برخی اخبار منتشر شده از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون

  رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: با توجه به برخی اخبار مطالب منتشر شده از جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون ، اينجانب تا کنون هیچ مصاحبه ای با خبرگزاری ها و رسانه هاي كشور به جز خبر گزاري ايلنا نداشته ام.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/269624/واكنش-آموزش-و-پرورش-درخصوص-برخی-اخبار-منتشر-شده-از-جلسه-شورای-عالی-انق/