جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۳ تصویر متوالی ناسا از خورشید


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
۳ تصویر متوالی ناسا از خورشید

از ۲۰ تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ میلادی رصد خانه SDO ناسا سه عکس متوالی از خورشید درطول موج‌های مختلف نور مافوق بنفش ثبت کرده است.

تصویر حاصل نشان می‌دهد ویژگی‌های مختلفی که در یک توالی نشان داده می‌شوند، تا چه میزان متفاوت هستند.

منتشر شده توسط آفتاب نیوز - علمی - تاریخ انتشار : 16:51:40 1397/1/26
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  از ۲۰ تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ میلادی رصد خانه SDO ناسا سه عکس متوالی از خورشید درطول موج‌های مختلف نور مافوق بنفش ثبت کرده است.

  تصویر حاصل نشان می‌دهد ویژگی‌های مختلفی که در یک توالی نشان داده می‌شوند، تا چه میزان متفاوت هستند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  از ۲۰ تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ میلادی رصد خانه SDO ناسا سه عکس متوالی از خورشید درطول موج‌های مختلف نور مافوق بنفش ثبت کرده است.

  تصویر حاصل نشان می‌دهد ویژگی‌های مختلفی که در یک توالی نشان داده می‌شوند، تا چه میزان متفاوت هستند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۳ تصویر متوالی ناسا از خورشید

  از ۲۰ تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ میلادی رصد خانه SDO ناسا سه عکس متوالی از خورشید درطول موج‌های مختلف نور مافوق بنفش ثبت کرده است.

  تصویر حاصل نشان می‌دهد ویژگی‌های مختلفی که در یک توالی نشان داده می‌شوند، تا چه میزان متفاوت هستند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۳ تصویر متوالی ناسا از خورشید

  از ۲۰ تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ میلادی رصد خانه SDO ناسا سه عکس متوالی از خورشید درطول موج‌های مختلف نور مافوق بنفش ثبت کرده است.

  تصویر حاصل نشان می‌دهد ویژگی‌های مختلفی که در یک توالی نشان داده می‌شوند، تا چه میزان متفاوت هستند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۳ تصویر متوالی ناسا از خورشید

  از ۲۰ تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ میلادی رصد خانه SDO ناسا سه عکس متوالی از خورشید درطول موج‌های مختلف نور مافوق بنفش ثبت کرده است.

  تصویر حاصل نشان می‌دهد ویژگی‌های مختلفی که در یک توالی نشان داده می‌شوند، تا چه میزان متفاوت هستند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/275779/۳-تصویر-متوالی-ناسا-از-خورشید/