جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دغدغه‌های چهره سال هنر انقلاب


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

حمید حسام نویسنده برگزیده به‌عنوان «چهره سال ۹۶ هنر انقلاب» می‌گوید مهم‌ترین نگرانی او برای آینده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تحریف واقعیت‌های تاریخی آن است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

حمید حسام نویسنده برگزیده به‌عنوان «چهره سال ۹۶ هنر انقلاب» می‌گوید مهم‌ترین نگرانی او برای آینده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تحریف واقعیت‌های تاریخی آن است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دغدغه‌های چهره سال هنر انقلاب

حمید حسام نویسنده برگزیده به‌عنوان «چهره سال ۹۶ هنر انقلاب» می‌گوید مهم‌ترین نگرانی او برای آینده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تحریف واقعیت‌های تاریخی آن است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دغدغه‌های چهره سال هنر انقلاب

حمید حسام نویسنده برگزیده به‌عنوان «چهره سال ۹۶ هنر انقلاب» می‌گوید مهم‌ترین نگرانی او برای آینده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تحریف واقعیت‌های تاریخی آن است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دغدغه‌های چهره سال هنر انقلاب

حمید حسام نویسنده برگزیده به‌عنوان «چهره سال ۹۶ هنر انقلاب» می‌گوید مهم‌ترین نگرانی او برای آینده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تحریف واقعیت‌های تاریخی آن است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/277073/دغدغه‌های-چهره-سال-هنر-انقلاب/