جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توییتر و گوگل، هدف بعدی کنگره آمریکا


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

نقض حریم خصوصی کاربران توسط فیسبوک، کنگره امریکا را بر آن داشت عملکرد شرکت‌های گوگل و توییتر را هم در این خصوص مورد بررسی قرار دهد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

نقض حریم خصوصی کاربران توسط فیسبوک، کنگره امریکا را بر آن داشت عملکرد شرکت‌های گوگل و توییتر را هم در این خصوص مورد بررسی قرار دهد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توییتر و گوگل، هدف بعدی کنگره آمریکا

نقض حریم خصوصی کاربران توسط فیسبوک، کنگره امریکا را بر آن داشت عملکرد شرکت‌های گوگل و توییتر را هم در این خصوص مورد بررسی قرار دهد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توییتر و گوگل، هدف بعدی کنگره آمریکا

نقض حریم خصوصی کاربران توسط فیسبوک، کنگره امریکا را بر آن داشت عملکرد شرکت‌های گوگل و توییتر را هم در این خصوص مورد بررسی قرار دهد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توییتر و گوگل، هدف بعدی کنگره آمریکا

نقض حریم خصوصی کاربران توسط فیسبوک، کنگره امریکا را بر آن داشت عملکرد شرکت‌های گوگل و توییتر را هم در این خصوص مورد بررسی قرار دهد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/277645/توییتر-و-گوگل،-هدف-بعدی-کنگره-آمریکا/