جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ​برگزاری اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» در استانبول


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» امروز با حضور ۲۵۰ شرکت کننده از ۱۰۰ کشور مختلف جهان امروز در استانبول آغاز به کار کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» امروز با حضور ۲۵۰ شرکت کننده از ۱۰۰ کشور مختلف جهان امروز در استانبول آغاز به کار کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ​برگزاری اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» در استانبول

اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» امروز با حضور ۲۵۰ شرکت کننده از ۱۰۰ کشور مختلف جهان امروز در استانبول آغاز به کار کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ​برگزاری اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» در استانبول

اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» امروز با حضور ۲۵۰ شرکت کننده از ۱۰۰ کشور مختلف جهان امروز در استانبول آغاز به کار کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ​برگزاری اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» در استانبول

اجلاس بین المللی «اقلیت های مسلمان جهان» امروز با حضور ۲۵۰ شرکت کننده از ۱۰۰ کشور مختلف جهان امروز در استانبول آغاز به کار کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/277684/​برگزاری-اجلاس-بین-المللی-«اقلیت-های-مسلمان-جهان»-در-استانبول/