جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آماده‌باش ۴ اکیپ راهداری پلدختر در پی بارش شدید باران


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر از آماده‌باش چهار اکیپ راهداری این شهرستان در پی بارش شدید باران خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر از آماده‌باش چهار اکیپ راهداری این شهرستان در پی بارش شدید باران خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آماده‌باش ۴ اکیپ راهداری پلدختر در پی بارش شدید باران

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر از آماده‌باش چهار اکیپ راهداری این شهرستان در پی بارش شدید باران خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آماده‌باش ۴ اکیپ راهداری پلدختر در پی بارش شدید باران

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر از آماده‌باش چهار اکیپ راهداری این شهرستان در پی بارش شدید باران خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آماده‌باش ۴ اکیپ راهداری پلدختر در پی بارش شدید باران

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر از آماده‌باش چهار اکیپ راهداری این شهرستان در پی بارش شدید باران خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/277872/آماده‌باش-۴-اکیپ-راهداری-پلدختر-در-پی-بارش-شدید-باران/