جدیدترین اخبار - تدوینگرها - چهارمین افت پیاپی شاخص بورس با تاثیر منفی فولاد و جم


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

نماگر بورس تهران در ادامه روند نزولی روزهای اخیر، امروز نیز با افت 0.

50 درصدی مواجه شد و در پایان روز به میانه کانال 95 هزار واحد سقوط کرد.

همچنین در بازار فرابورس، شاخص کل با کاهش 12 واحدی به رقم 1053 واحد رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

نماگر بورس تهران در ادامه روند نزولی روزهای اخیر، امروز نیز با افت 0.

50 درصدی مواجه شد و در پایان روز به میانه کانال 95 هزار واحد سقوط کرد.

همچنین در بازار فرابورس، شاخص کل با کاهش 12 واحدی به رقم 1053 واحد رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - چهارمین افت پیاپی شاخص بورس با تاثیر منفی فولاد و جم

نماگر بورس تهران در ادامه روند نزولی روزهای اخیر، امروز نیز با افت 0.

50 درصدی مواجه شد و در پایان روز به میانه کانال 95 هزار واحد سقوط کرد.

همچنین در بازار فرابورس، شاخص کل با کاهش 12 واحدی به رقم 1053 واحد رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - چهارمین افت پیاپی شاخص بورس با تاثیر منفی فولاد و جم

نماگر بورس تهران در ادامه روند نزولی روزهای اخیر، امروز نیز با افت 0.

50 درصدی مواجه شد و در پایان روز به میانه کانال 95 هزار واحد سقوط کرد.

همچنین در بازار فرابورس، شاخص کل با کاهش 12 واحدی به رقم 1053 واحد رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - چهارمین افت پیاپی شاخص بورس با تاثیر منفی فولاد و جم

نماگر بورس تهران در ادامه روند نزولی روزهای اخیر، امروز نیز با افت 0.

50 درصدی مواجه شد و در پایان روز به میانه کانال 95 هزار واحد سقوط کرد.

همچنین در بازار فرابورس، شاخص کل با کاهش 12 واحدی به رقم 1053 واحد رسید.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/277931/چهارمین-افت-پیاپی-شاخص-بورس-با-تاثیر-منفی-فولاد-و-جم/