جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق در حال انجام است


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مسئول امور کشتارگاه‌های استان یزد با ابراز خرسندي از انجام مراحل بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق، اجرای طرح پیش سردگذاری لاشه‌ها در تمام کشتارگاه‌های استان را ضروری خواند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مسئول امور کشتارگاه‌های استان یزد با ابراز خرسندي از انجام مراحل بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق، اجرای طرح پیش سردگذاری لاشه‌ها در تمام کشتارگاه‌های استان را ضروری خواند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق در حال انجام است

مسئول امور کشتارگاه‌های استان یزد با ابراز خرسندي از انجام مراحل بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق، اجرای طرح پیش سردگذاری لاشه‌ها در تمام کشتارگاه‌های استان را ضروری خواند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق در حال انجام است

مسئول امور کشتارگاه‌های استان یزد با ابراز خرسندي از انجام مراحل بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق، اجرای طرح پیش سردگذاری لاشه‌ها در تمام کشتارگاه‌های استان را ضروری خواند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق در حال انجام است

مسئول امور کشتارگاه‌های استان یزد با ابراز خرسندي از انجام مراحل بهسازی و توسعه کشتارگاه دام بافق، اجرای طرح پیش سردگذاری لاشه‌ها در تمام کشتارگاه‌های استان را ضروری خواند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/278034/بهسازی-و-توسعه-کشتارگاه-دام-بافق-در-حال-انجام-است/