جدیدترین اخبار - تدوینگرها - طرح ایمن‌سازی جاده‌ در روستای راهجرد اجرا شد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از اجرای طرح ایمن‌سازی روستای راهجرد در بخش سلفچگان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از اجرای طرح ایمن‌سازی روستای راهجرد در بخش سلفچگان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - طرح ایمن‌سازی جاده‌ در روستای راهجرد اجرا شد

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از اجرای طرح ایمن‌سازی روستای راهجرد در بخش سلفچگان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - طرح ایمن‌سازی جاده‌ در روستای راهجرد اجرا شد

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از اجرای طرح ایمن‌سازی روستای راهجرد در بخش سلفچگان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - طرح ایمن‌سازی جاده‌ در روستای راهجرد اجرا شد

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از اجرای طرح ایمن‌سازی روستای راهجرد در بخش سلفچگان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/278037/طرح-ایمن‌سازی-جاده‌-در-روستای-راهجرد-اجرا-شد/