جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کنفرانس فیزیک ایران در قزوین برگزار می شود


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارقزوین گفت: سی و یکمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک 5 تا 8 شهریور سال جاری در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارقزوین گفت: سی و یکمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک 5 تا 8 شهریور سال جاری در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کنفرانس فیزیک ایران در قزوین برگزار می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارقزوین گفت: سی و یکمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک 5 تا 8 شهریور سال جاری در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کنفرانس فیزیک ایران در قزوین برگزار می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارقزوین گفت: سی و یکمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک 5 تا 8 شهریور سال جاری در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کنفرانس فیزیک ایران در قزوین برگزار می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارقزوین گفت: سی و یکمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک 5 تا 8 شهریور سال جاری در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/289698/��������������-����������-����������-����-����������-������������-����-������/