جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شهید سید محمد باقر صدر؛ مغز متفکر اسلامی


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
شهید سید محمد باقر صدر؛ مغز متفکر اسلامی

علاّمه شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان ـ و به تعبیر امام خمینی: «مغز متفّکر اسلامی» ـ در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است.

منتشر شده توسط تقریب نیوز - مذهبی - تاریخ انتشار : 13:50:42 1397/2/26
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  علاّمه شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان ـ و به تعبیر امام خمینی: «مغز متفّکر اسلامی» ـ در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  علاّمه شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان ـ و به تعبیر امام خمینی: «مغز متفّکر اسلامی» ـ در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شهید سید محمد باقر صدر؛ مغز متفکر اسلامی

  علاّمه شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان ـ و به تعبیر امام خمینی: «مغز متفّکر اسلامی» ـ در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شهید سید محمد باقر صدر؛ مغز متفکر اسلامی

  علاّمه شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان ـ و به تعبیر امام خمینی: «مغز متفّکر اسلامی» ـ در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شهید سید محمد باقر صدر؛ مغز متفکر اسلامی

  علاّمه شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان ـ و به تعبیر امام خمینی: «مغز متفّکر اسلامی» ـ در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/331783/شهید-سید-محمد-باقر-صدر؛-مغز-متفکر-اسلامی/