جدیدترین اخبار - تدوینگرها - واژگونی خودروحامل دانش آموزان در بانه/ یک کشته و 2 مصدوم


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

راننده این خودرو بدون توجه کافی به جلو و افزایش سرعت توانایی کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و خودرو واژگون شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

راننده این خودرو بدون توجه کافی به جلو و افزایش سرعت توانایی کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و خودرو واژگون شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - واژگونی خودروحامل دانش آموزان در بانه/ یک کشته و 2 مصدوم

راننده این خودرو بدون توجه کافی به جلو و افزایش سرعت توانایی کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و خودرو واژگون شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - واژگونی خودروحامل دانش آموزان در بانه/ یک کشته و 2 مصدوم

راننده این خودرو بدون توجه کافی به جلو و افزایش سرعت توانایی کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و خودرو واژگون شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - واژگونی خودروحامل دانش آموزان در بانه/ یک کشته و 2 مصدوم

راننده این خودرو بدون توجه کافی به جلو و افزایش سرعت توانایی کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و خودرو واژگون شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332114/واژگونی-خودروحامل-دانش-آموزان-در-بانه-یک-کشته-و-2-مصدوم/