جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اظهارات مونسان درباره طرح تجاری‌سازی صنایع دستی


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: طرحی را در قالب طرح تجاری‌سازی از سال گذشته شروع کردیم تا بتوانیم حوزه فروش را رشد دهیم و به بازارهای این حوزه اضافه کنیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: طرحی را در قالب طرح تجاری‌سازی از سال گذشته شروع کردیم تا بتوانیم حوزه فروش را رشد دهیم و به بازارهای این حوزه اضافه کنیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اظهارات مونسان درباره طرح تجاری‌سازی صنایع دستی

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: طرحی را در قالب طرح تجاری‌سازی از سال گذشته شروع کردیم تا بتوانیم حوزه فروش را رشد دهیم و به بازارهای این حوزه اضافه کنیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اظهارات مونسان درباره طرح تجاری‌سازی صنایع دستی

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: طرحی را در قالب طرح تجاری‌سازی از سال گذشته شروع کردیم تا بتوانیم حوزه فروش را رشد دهیم و به بازارهای این حوزه اضافه کنیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اظهارات مونسان درباره طرح تجاری‌سازی صنایع دستی

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: طرحی را در قالب طرح تجاری‌سازی از سال گذشته شروع کردیم تا بتوانیم حوزه فروش را رشد دهیم و به بازارهای این حوزه اضافه کنیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332532/اظهارات-مونسان-درباره-طرح-تجاری‌سازی-صنایع-دستی/