جدیدترین اخبار - تدوینگرها - انتشار یک قطعه موسیقی در فضای تحکیم بنیان خانواده


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

این قطعه با صدا و آهنگسازی علیرضا بیرانوند، شعری از نفیسه سادات موسوی، تنظیم و میکس و مسترینگ حمیدرضا هادی تولید شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

این قطعه با صدا و آهنگسازی علیرضا بیرانوند، شعری از نفیسه سادات موسوی، تنظیم و میکس و مسترینگ حمیدرضا هادی تولید شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - انتشار یک قطعه موسیقی در فضای تحکیم بنیان خانواده

این قطعه با صدا و آهنگسازی علیرضا بیرانوند، شعری از نفیسه سادات موسوی، تنظیم و میکس و مسترینگ حمیدرضا هادی تولید شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - انتشار یک قطعه موسیقی در فضای تحکیم بنیان خانواده

این قطعه با صدا و آهنگسازی علیرضا بیرانوند، شعری از نفیسه سادات موسوی، تنظیم و میکس و مسترینگ حمیدرضا هادی تولید شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - انتشار یک قطعه موسیقی در فضای تحکیم بنیان خانواده

این قطعه با صدا و آهنگسازی علیرضا بیرانوند، شعری از نفیسه سادات موسوی، تنظیم و میکس و مسترینگ حمیدرضا هادی تولید شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332534/انتشار-یک-قطعه-موسیقی-در-فضای-تحکیم-بنیان-خانواده/