جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خلبان چینی هواپیما را معجزه آسا بر زمین نشاند


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
خلبان چینی هواپیما را معجزه آسا بر زمین نشاند

یک خلبان چینی در ارتفاع 10 هزار متری سطح زمین و در حالی که شیشه جلو کابین خلبان کاملاً از جا در آمده بود توانست هواپیما را به سلامت به زمین بنشاند و همه مسافران را نجات دهد.

منتشر شده توسط آفتاب نیوز - بین المللی - تاریخ انتشار : 20:56:30 1397/2/26
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  یک خلبان چینی در ارتفاع 10 هزار متری سطح زمین و در حالی که شیشه جلو کابین خلبان کاملاً از جا در آمده بود توانست هواپیما را به سلامت به زمین بنشاند و همه مسافران را نجات دهد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  یک خلبان چینی در ارتفاع 10 هزار متری سطح زمین و در حالی که شیشه جلو کابین خلبان کاملاً از جا در آمده بود توانست هواپیما را به سلامت به زمین بنشاند و همه مسافران را نجات دهد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خلبان چینی هواپیما را معجزه آسا بر زمین نشاند

  یک خلبان چینی در ارتفاع 10 هزار متری سطح زمین و در حالی که شیشه جلو کابین خلبان کاملاً از جا در آمده بود توانست هواپیما را به سلامت به زمین بنشاند و همه مسافران را نجات دهد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خلبان چینی هواپیما را معجزه آسا بر زمین نشاند

  یک خلبان چینی در ارتفاع 10 هزار متری سطح زمین و در حالی که شیشه جلو کابین خلبان کاملاً از جا در آمده بود توانست هواپیما را به سلامت به زمین بنشاند و همه مسافران را نجات دهد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خلبان چینی هواپیما را معجزه آسا بر زمین نشاند

  یک خلبان چینی در ارتفاع 10 هزار متری سطح زمین و در حالی که شیشه جلو کابین خلبان کاملاً از جا در آمده بود توانست هواپیما را به سلامت به زمین بنشاند و همه مسافران را نجات دهد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332568/خلبان-چینی-هواپیما-را-معجزه-آسا-بر-زمین-نشاند/