جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کارگران هپکو مسیر خط آهن شمال - جنوب را گشودند


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ساعاتی پیش در پی مذاکره با کارگران و قول مساعد برای پیگیری مطالبات قانونی، آنان مسیر راه آهن شمال - جنوب را گشودند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ساعاتی پیش در پی مذاکره با کارگران و قول مساعد برای پیگیری مطالبات قانونی، آنان مسیر راه آهن شمال - جنوب را گشودند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کارگران هپکو مسیر خط آهن شمال - جنوب را گشودند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ساعاتی پیش در پی مذاکره با کارگران و قول مساعد برای پیگیری مطالبات قانونی، آنان مسیر راه آهن شمال - جنوب را گشودند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کارگران هپکو مسیر خط آهن شمال - جنوب را گشودند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ساعاتی پیش در پی مذاکره با کارگران و قول مساعد برای پیگیری مطالبات قانونی، آنان مسیر راه آهن شمال - جنوب را گشودند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کارگران هپکو مسیر خط آهن شمال - جنوب را گشودند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ساعاتی پیش در پی مذاکره با کارگران و قول مساعد برای پیگیری مطالبات قانونی، آنان مسیر راه آهن شمال - جنوب را گشودند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332592/کارگران-هپکو-مسیر-خط-آهن-شمال-جنوب-را-گشودند/