جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خوردن قارچ سمی تاکنون جان 8 تن را گرفته است/ 481 نفر مسموم شدند


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت 481 نفر و فوت 8 نفر به دلیل خوردن قارچ سمی در روزهای گذشته در برخی استان‌های کشور خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت 481 نفر و فوت 8 نفر به دلیل خوردن قارچ سمی در روزهای گذشته در برخی استان‌های کشور خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خوردن قارچ سمی تاکنون جان 8 تن را گرفته است/ 481 نفر مسموم شدند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت 481 نفر و فوت 8 نفر به دلیل خوردن قارچ سمی در روزهای گذشته در برخی استان‌های کشور خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خوردن قارچ سمی تاکنون جان 8 تن را گرفته است/ 481 نفر مسموم شدند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت 481 نفر و فوت 8 نفر به دلیل خوردن قارچ سمی در روزهای گذشته در برخی استان‌های کشور خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خوردن قارچ سمی تاکنون جان 8 تن را گرفته است/ 481 نفر مسموم شدند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت 481 نفر و فوت 8 نفر به دلیل خوردن قارچ سمی در روزهای گذشته در برخی استان‌های کشور خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332596/خوردن-قارچ-سمی-تاکنون-جان-8-تن-را-گرفته-است-481-نفر-مسموم-شدند/