جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ماموران جعلی تریلر با بارش را ربودند


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس پلیس کرج گفت: 3 سارق که در پوشش مامور پلیس راهور اقدام به ربودن یک دستگاه تریلر و سرقت بار آن کرده بودند، دراین شهرستان شناسایی و به دام افتادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس پلیس کرج گفت: 3 سارق که در پوشش مامور پلیس راهور اقدام به ربودن یک دستگاه تریلر و سرقت بار آن کرده بودند، دراین شهرستان شناسایی و به دام افتادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ماموران جعلی تریلر با بارش را ربودند

رئیس پلیس کرج گفت: 3 سارق که در پوشش مامور پلیس راهور اقدام به ربودن یک دستگاه تریلر و سرقت بار آن کرده بودند، دراین شهرستان شناسایی و به دام افتادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ماموران جعلی تریلر با بارش را ربودند

رئیس پلیس کرج گفت: 3 سارق که در پوشش مامور پلیس راهور اقدام به ربودن یک دستگاه تریلر و سرقت بار آن کرده بودند، دراین شهرستان شناسایی و به دام افتادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ماموران جعلی تریلر با بارش را ربودند

رئیس پلیس کرج گفت: 3 سارق که در پوشش مامور پلیس راهور اقدام به ربودن یک دستگاه تریلر و سرقت بار آن کرده بودند، دراین شهرستان شناسایی و به دام افتادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332670/ماموران-جعلی-تریلر-با-بارش-را-ربودند/