جدیدترین اخبار - تدوینگرها - چین از آمریکا و کره‌شمالی خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزارت خارجه چین همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ، از این دو کشور خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزارت خارجه چین همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ، از این دو کشور خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - چین از آمریکا و کره‌شمالی خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند

وزارت خارجه چین همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ، از این دو کشور خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - چین از آمریکا و کره‌شمالی خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند

وزارت خارجه چین همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ، از این دو کشور خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - چین از آمریکا و کره‌شمالی خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند

وزارت خارجه چین همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ، از این دو کشور خواست تا حسن‌نیت نشان‌ دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332671/چین-از-آمریکا-و-کره‌شمالی-خواست-تا-حسن‌نیت-نشان‌-دهند/