جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اتهام جنجالی قلعه نویی:داورعمانی،داورفدراسیون بود


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
اتهام جنجالی قلعه نویی:داورعمانی،داورفدراسیون بود

آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

منتشر شده توسط تابناک - اخبار ورزشی - تاریخ انتشار : 22:40:40 1397/2/26
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اتهام جنجالی قلعه نویی:داورعمانی،داورفدراسیون بود

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اتهام جنجالی قلعه نویی:داورعمانی،داورفدراسیون بود

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اتهام جنجالی قلعه نویی:داورعمانی،داورفدراسیون بود

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332683/اتهام-جنجالی-قلعه-نوییداورعمانی،داورفدراسیون-بود/