جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ادعای عجیب هلال احمر لرستان در خصوص امدادرسانی حادثه دنا


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

پس از این اعتراضات ، مسئولان اصفهانی دیگر اقدام به مصاحبه ننمودند و ماجرای ضد و نقیض گویی ها پایان یافت.

اما اخیرا روابط عمومی هلال احمر لرستان گفتگویی از رئیس این جمعیت منتشر کرده است که در این گفتگو ادعای عجیبی شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

پس از این اعتراضات ، مسئولان اصفهانی دیگر اقدام به مصاحبه ننمودند و ماجرای ضد و نقیض گویی ها پایان یافت.

اما اخیرا روابط عمومی هلال احمر لرستان گفتگویی از رئیس این جمعیت منتشر کرده است که در این گفتگو ادعای عجیبی شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ادعای عجیب هلال احمر لرستان در خصوص امدادرسانی حادثه دنا

پس از این اعتراضات ، مسئولان اصفهانی دیگر اقدام به مصاحبه ننمودند و ماجرای ضد و نقیض گویی ها پایان یافت.

اما اخیرا روابط عمومی هلال احمر لرستان گفتگویی از رئیس این جمعیت منتشر کرده است که در این گفتگو ادعای عجیبی شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ادعای عجیب هلال احمر لرستان در خصوص امدادرسانی حادثه دنا

پس از این اعتراضات ، مسئولان اصفهانی دیگر اقدام به مصاحبه ننمودند و ماجرای ضد و نقیض گویی ها پایان یافت.

اما اخیرا روابط عمومی هلال احمر لرستان گفتگویی از رئیس این جمعیت منتشر کرده است که در این گفتگو ادعای عجیبی شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ادعای عجیب هلال احمر لرستان در خصوص امدادرسانی حادثه دنا

پس از این اعتراضات ، مسئولان اصفهانی دیگر اقدام به مصاحبه ننمودند و ماجرای ضد و نقیض گویی ها پایان یافت.

اما اخیرا روابط عمومی هلال احمر لرستان گفتگویی از رئیس این جمعیت منتشر کرده است که در این گفتگو ادعای عجیبی شده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332687/ادعای-عجیب-هلال-احمر-لرستان-در-خصوص-امدادرسانی-حادثه-دنا/