جدیدترین اخبار - تدوینگرها - انتقاد «مقتدی صدر» از دخالت آمریکا در امور عراق


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رهبر جریان صدر عراق و رئیس ائتلاف «سائرون»،هرگونه دخالت نماینده آمریکا در امور عراق را تقبیح کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رهبر جریان صدر عراق و رئیس ائتلاف «سائرون»،هرگونه دخالت نماینده آمریکا در امور عراق را تقبیح کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - انتقاد «مقتدی صدر» از دخالت آمریکا در امور عراق

رهبر جریان صدر عراق و رئیس ائتلاف «سائرون»،هرگونه دخالت نماینده آمریکا در امور عراق را تقبیح کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - انتقاد «مقتدی صدر» از دخالت آمریکا در امور عراق

رهبر جریان صدر عراق و رئیس ائتلاف «سائرون»،هرگونه دخالت نماینده آمریکا در امور عراق را تقبیح کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - انتقاد «مقتدی صدر» از دخالت آمریکا در امور عراق

رهبر جریان صدر عراق و رئیس ائتلاف «سائرون»،هرگونه دخالت نماینده آمریکا در امور عراق را تقبیح کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332690/انتقاد-«مقتدی-صدر»-از-دخالت-آمریکا-در-امور-عراق/