جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آیا برای "روحانی" خوابی دیده‌اند؟


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
آیا برای

تندروها دنبال تغییر قانون اساسی، حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین کردن آن با نظام پارلمانتاریستی نیستند.

آنها به دنبال فلج کردن دولت روحانی و یک انتخابات زودرس در همین سال 97 هستند.

این هدف تندروهاست.

متاسفانه آقای روحانی هم خیلی در برابر تندروها ضعیف عمل کرده است.

هیچ گونه ایستادگی، مقاومت و شهامتی از خودش نشان نمی دهد.

انگار نه انگار که این دولت 24 میلیون رای دارد.

منتشر شده توسط فرا رو - تاریخ انتشار : 14:12:31 1397/2/30
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  تندروها دنبال تغییر قانون اساسی، حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین کردن آن با نظام پارلمانتاریستی نیستند.

  آنها به دنبال فلج کردن دولت روحانی و یک انتخابات زودرس در همین سال 97 هستند.

  این هدف تندروهاست.

  متاسفانه آقای روحانی هم خیلی در برابر تندروها ضعیف عمل کرده است.

  هیچ گونه ایستادگی، مقاومت و شهامتی از خودش نشان نمی دهد.

  انگار نه انگار که این دولت 24 میلیون رای دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  تندروها دنبال تغییر قانون اساسی، حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین کردن آن با نظام پارلمانتاریستی نیستند.

  آنها به دنبال فلج کردن دولت روحانی و یک انتخابات زودرس در همین سال 97 هستند.

  این هدف تندروهاست.

  متاسفانه آقای روحانی هم خیلی در برابر تندروها ضعیف عمل کرده است.

  هیچ گونه ایستادگی، مقاومت و شهامتی از خودش نشان نمی دهد.

  انگار نه انگار که این دولت 24 میلیون رای دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آیا برای "روحانی" خوابی دیده‌اند؟

  تندروها دنبال تغییر قانون اساسی، حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین کردن آن با نظام پارلمانتاریستی نیستند.

  آنها به دنبال فلج کردن دولت روحانی و یک انتخابات زودرس در همین سال 97 هستند.

  این هدف تندروهاست.

  متاسفانه آقای روحانی هم خیلی در برابر تندروها ضعیف عمل کرده است.

  هیچ گونه ایستادگی، مقاومت و شهامتی از خودش نشان نمی دهد.

  انگار نه انگار که این دولت 24 میلیون رای دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آیا برای "روحانی" خوابی دیده‌اند؟

  تندروها دنبال تغییر قانون اساسی، حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین کردن آن با نظام پارلمانتاریستی نیستند.

  آنها به دنبال فلج کردن دولت روحانی و یک انتخابات زودرس در همین سال 97 هستند.

  این هدف تندروهاست.

  متاسفانه آقای روحانی هم خیلی در برابر تندروها ضعیف عمل کرده است.

  هیچ گونه ایستادگی، مقاومت و شهامتی از خودش نشان نمی دهد.

  انگار نه انگار که این دولت 24 میلیون رای دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آیا برای "روحانی" خوابی دیده‌اند؟

  تندروها دنبال تغییر قانون اساسی، حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین کردن آن با نظام پارلمانتاریستی نیستند.

  آنها به دنبال فلج کردن دولت روحانی و یک انتخابات زودرس در همین سال 97 هستند.

  این هدف تندروهاست.

  متاسفانه آقای روحانی هم خیلی در برابر تندروها ضعیف عمل کرده است.

  هیچ گونه ایستادگی، مقاومت و شهامتی از خودش نشان نمی دهد.

  انگار نه انگار که این دولت 24 میلیون رای دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/338045/آیا-برای-روحانی-خوابی-دیده‌اند؟/